Kako ste već upućeni da je praksa za inženjere počela, bili smo jako nestrpljivi da sa Vama podijelimo i prve rezultate.