Velika zimska praksa traje 6 mjeseci, tačnije od 15. januara do 15. jula 2019. godine.