Sve prakse koje smo do sada realizovali bile su besplatne, pa tako i Velika zimska IT praksa.