Pod mentorstvom posvećenog tima sa višegodišnjim iskustvom, radićeš na realnim projektima nakon kojih ćeš biti potpuno spreman/a za radni angažman, a po završetku prakse, najboljima nudimo zaposlenje kod nas.